Stopzetting TRANSIT Schoolverlatersdagen

Beste schooldirectie en leerkracht,

Met spijt moeten we u informeren dat het Transit-aanbod voor schoolverlaters van het secundair onderwijs stopt. Wij zullen vanaf het schooljaar 2023-2024 geen Transitdagen meer organiseren in de provincie Antwerpen.

Deze beslissing is genomen na een zorgvuldige afweging van verschillende factoren, waaronder in belangrijke mate het vertrek van een aantal coördinerende medewerkers binnen het samenwerkingsverband, die met hun ervaring en inzet van onschatbare waarde waren bij het succesvol organiseren van de infodagen gedurende de voorgaande jaren op de diverse plaatsen in de provincie.  Helaas hebben we voor hen onvoldoende opvolgers gevonden binnen de organisaties die Transit uitmaken die zich in dezelfde mate kunnen vrijmaken voor dergelijk engagement.  Dit maakt het onmogelijk om deze infodagen op dezelfde kwalitatieve manier te blijven aanbieden.

Transit was een uniek samenwerkingsverband tussen de 3 vakbonden, VDAB, enkele lokale besturen en de provincie Antwerpen.  Er werd een gezamenlijk aanbod uitgewerkt voor leerlingen op diverse locaties in onze provincie.  Het aanbod bestond uit zowel fysieke als  digitale lessen rond de overstap van school naar de arbeidsmarkt.

We zijn en blijven er van overtuigd dat ons aanbod relevant is voor jongeren die de schoolbanken verlaten en hun weg naar en op de arbeidsmarkt moeten vinden. We zijn ons ervan bewust dat het wegvallen van dit aanbod een impact kan hebben op de wijze waarop uw leerlingen aan deze volgende fase in hun leven beginnen.   Wij begrijpen dan ook dat de stopzetting van het ganse Transit project teleurstellend kan zijn, maar we hopen op uw begrip.

De bekommernis van elke partner om deze waardevolle en noodzakelijke informatie nog steeds tot bij de jongeren te brengen blijft natuurlijk !  Bij hen kan je uiteraard nog steeds terecht voor deze informatie en een aanbod op maat van uw vraag:

VDAB     : www.vdab.be/jongeren

ABVV     : abvv.jongeren.antwerpen@abvv.be | 03 220 67 23 | www.abvv-jongeren.be

ACLVB   : www.freezbe.be

ACV       : Scholenwerking.acvprovincieantwerpen@acv-csc.be

Graag wil ik u, namens alle Transit medewerkers en partners,  bedanken voor het vertrouwen dat u de afgelopen 18 jaren aan Transit Schoolverlatersdagen schonk. We wensen uw school verder veel succes in uw maatschappelijke opdracht en ook uw leerlingen een mooie start van hun loopbaan. 

Met vriendelijke groet

Wouter Jaminé

Voorzitter Transit provincie Antwerpen