TRANSIT Infodagen: wie wat waar en vooral waarom

Maak kennis met TRANSIT en ontdek waarom wij met ons team uw leerlingen kunnen helpen bij de overgang van studeren naar werken.

TRANSIT Schoolverlatersdagen Provincie Antwerpen is een samenwerking tussen verschillende partners : de 3 vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB), VDAB, Stad Antwerpen, Stad Turnhout , POM Antwerpen en de Provincie Antwerpen.

Wij organiseren de TRANSIT schoolverlatersdagen in 3 verschillende regio’s: Kempen, Mechelen en Antwerpen. Het concept is overal identiek.

TRANSIT wordt aangeboden aan alle secundaire scholen uit de provincie met een 3de graad ASO, TSO,BSO,KSO, DBSO of BUSO(*)

De scholen schrijven hun leerlingen online in via de inschrijvingsmodule op de TRANSIT-website voor een dagdeel ( een voormiddag of namiddag) en locatie naar keuze.

Gedurende dat dagdeel (= 3 uren) volgen ze via een doorschuifsysteem alle  infosessies (Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid, VDAB & Solliciteren). Tussen de sessies is er een pauze. De begeleidende leerkrachten volgen samen met hun leerlingen de lessen.

De lessen worden gegeven door de medewerkers van de verschillende partners (AR en SZ door de vakbonden, VDAB en Solliciteren door de VDAB)

Zij gebruiken het materiaal en Power Points die door de Educatieve Werkgroep werden ontwikkeld.

Wat maakt TRANSIT Schoolverlatersdagen nu zo uniek, zo nuttig?

De expertise van de verschillende partners garanderen accurate en up-to-date informatie voor de overgang van de school naar de arbeidsmarkt. Belangrijk, want de regelgeving verandert voortdurend. De vakbonden behandelen 2 domeinen : “Arbeidsrecht”, wat zijn de rechten en plichten als werknemer, en belang en werking van de “Sociale Zekerheid”. De VDAB-lesgevers  bieden een kijk op hun  diensten en tools waarvan gebruik kan gemaakt worden en geven tips rond hoe en juist solliciteren.

De lessen worden uitgewerkt door de onderwijsexperten van de “educatieve werkgroep” . Zij zorgen voor de onderlinge afstemming van de inhoud, het uitwerken van de presentaties en het didactisch materiaal. De pakketten worden à la minute aangepast aan de geldende wetgeving.
Doel: heel concrete en bruikbare informatie, aan de hand van cases en oefeningen en doorverwijzing naar de juiste instanties.
De educatieve werkgroep gaat aan de slag met de feedback die aan de deelnemende scholen werd gevraagd. Hierdoor worden de pakketten jaarlijks aangepast aan de behoeften van de leerlingen.

Het “gratis” TRANSIT-aanbod is voor scholen zeker aantrekkelijk, en vormt hierdoor geen financiële drempel.

(*) Voor Buso werd een afzonderlijk aanbod uitgewerkt dat individueel aan de scholen wordt aangeboden. Check bij de tab lesmateriaal onderaan de pagina.