Online inschrijving TRANSIT-infodag

Vul het onderstaande formulier in om je online TRANSIT-infosessie te reserveren. Je ontvangt van ons een aanvraag-bevestiging per mail en ruim op voorhand ook de nodige documentatie en lesmateriaal. Tot snel!

De door u verstrekte gegevens zullen door POM Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake privacy*.
De opgegeven gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de deelname aan de door u gekozen TRANSIT Digital sessie en dit omdat de verwerking noodzakelijk is voor de organisatie van de online sessie.
Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.
U heeft o.a. het recht om uw gegevens te raadplegen, te verbeteren, te wissenVoor meer informatie en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar onze website www.pomantwerpen.be waar u ons privacybeleid kan terug vinden.
 *Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

1
Uw gegevens
2
Kies uw locatie en tijdstip
3
Samenvatting

Wij noteerden onderstaande gegevens voor uw aanvraag. Controleer deze en bevestig uw aanvraag via de knop "Bevestig aanvraag". U ontvangt van ons ook nog een bevestigingsmail als uw aanvraag wordt aanvaard.

ContactgegevensLocatie


Datum van uw sessie

Studenten
Aantal:
Studie:
Vorige
Volgende